Duurzaam gevangen vis

Duurzame Vis
De Noordzee is van oudsher een zee waar veel gevist wordt. Voor de Tweede Wereldoorlog bleven vissers met hun scheepjes dicht bij de kust; de vangsten waren goed. Maar met het groter worden van de schepen, het zwaarder worden van het vistuig en de specialisatie van vissers om bepaalde soorten vis te vangen, zijn de problemen in zee toegenomen.

In de hele Noordzee staan visbestanden onder druk. Inmiddels worden commerciële soorten als haring, tong en schol op duurzame niveaus beheerd, maar de visserij op platvis in is nog steeds erg schadelijk voor het Noordzeemilieu. ‘Bijvangsten’ zijn enorm en de schade van vistuig aan de dieren die op en in de zeebodem leven is groot.

Streefbeeld
Stichting De Noordzee streeft ernaar dat visserij op de Noordzee duurzaam is. Deze situatie ontstaat door effectieve regelgeving, zelfbeheer door vissers en waardering voor duurzaamheid van de consument.

 Doelen
1) Gezond ecosysteem met veel vis.
2) Een gezonde Noordzee vissector, door onder andere het verduurzamen van vangsttechnieken en vergroten van de vraag naar
duurzaam gevangen vis

3) Het ‘visaanbod’ voor consumenten is duurzaam

Top